TRST - PULA

(Bez vinjete)

---->  Naša putovanja

 

H5 e A1 su autoceste sa plaćanjem (obavezna je vinjeta!!!)

Alternativi put, po cestama bez vinjete, označen je crvenim strelicama.

 

                                            

 

 

                            

 

 

                       

 

 

           

 

 

             

                                                                                  

---->  Naša putovanja